• Jln. Pasir Kandang No 4, Koto Tangah Kota Padang

  • Telp.0823-8618-0930

  • Email fai.umsb@gmail.com

Pimpinan

Senin 16 November 2020

-FAKULTAS-

 

 Dekan                                   :  Firdaus, M.HI                            
 Wakil Dekan I :  -
 Wakil Dekan II :  -
 Bendahara :  Yenti Marlina, S.Pd.I
 Ka. TU :  Yenti Marlina, S.Pd.I
 Bag. Akademik dan Umum :  Adriyati, S.Pd.I
 Operator :  Gusti Randa, S.Kom
 Staf Personalia dan Bagian Umum :  Reyhan Respati, S.Psi

 

-PROGRAM STUDI-

 

 S-1 Pendidikan Agama Islam
 Ketua Prodi :  Armalena, MA
 Sekretaris Prodi   :  -

 

S-1 Pendidikan Bahasa Arab
 Ketua Prodi :  Dr. Mahyudin Ritonga, MA     
 Sekretaris Prodi  :  -

 

S-1 Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
 Ketua Prodi         :  Vini Wela Septiana, M.Pd
 Sekretaris Prodi :  -

 

S-1 Ahwal Al-Syahsiyah (Hukum Keluarga)
Ketua Prodi :  Dr. Syaflin Halim, M.A
Sekretaris Prodi :  -

 

S-1 Bimbingan Penyuluhan Islam
Ketua Prodi :  Thaheransyah, S. Sos, I, MA
Sekretaris Prodi :  -