• Jln. Pasir Kandang No 4, Koto Tangah Kota Padang

  • Telp.0823-8618-0930

  • Email fai.umsb@gmail.com

Pimpinan

Selasa 19 Februari 2019

-FAKULTAS-

 

 Dekan                                   :  Firdaus, M.HI                            
 Wakil Dekan I :  -
 Wakil Dekan II :  -
 Bendahara :  Khoiriyah, M.Ag
 Ka. TU :  Khoiriyah, M.Ag
 Bag. Akademik dan Umum :  Rika Mitaliani, SE
 Operator :  Gusti Randa, S.Kom
 Bag. Perpustakaan :  -

 

-PROGRAM STUDI-

 

 S-1 Pendidikan Agama Islam
 Ketua Prodi :  Ismail Syakban, M.Pd
 Sekretaris Prodi   :  -

 

S-1 Pendidikan Bahasa Arab
 Ketua Prodi :  Dr. Mahyudin Ritonga, MA     
 Sekretaris Prodi  :  -

 

S-1 Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
 Ketua Prodi         :  Vini Wela Septiana, M.Pd
 Sekretaris Prodi :  -

 

S-1 Ahwal Al-Syahsiyah (Hukum Keluarga)
Ketua Prodi :  Firdaus, M.HI 
Sekretaris Prodi :  -

 

S-1 Bimbingan Penyuluhan Islam
Ketua Prodi :  Penmardianto,S.Sos.I, MA
Sekretaris Prodi :  -